Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med ID: 42

Hvad så med mig? 2012 Konference på Christiansborg

Fra 11.10.2012 09:30 indtil 11.10.2012 15:30
Hits: 1126

Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger
Konference og høring på Christiansborg d. 11. oktober 2012

Hvad ved vi om, hvad der "skaber" en misbruger?
Forskningen er kommet tættere og tættere på, hvad det er for faktorer i et
barns arv og miljø, som øger risikoen for at få et rusmiddelmisbrug eller et
for stort forbrug af rusmidler som ung eller senere i livet.

Når SUELL Team inviterer til konference og høring, så er det for at sætte fokus på forebyggelse af misbrug så tidligt som muligt i barndommen. Denne dimension fylder alt for lidt i debatten om forebyggelse af misbrug.

Vi vil diskutere med forskere, praktikere og beslutningstagere, hvilke indsatser, de børn som er i risiko for at udvikle et misbrug, skal tilbydes.

I valget af programmets oplæg og oplægsholdere har vi tilstræbt at præsentere den nyeste forskning og skæve vinkler med henblik på at skabe fagligt funderede metoder og nytænkning til
forebyggelse.

Oplægsholdere er:
- Joachim Knop, der april 2011 udgav
doktordisputats på baggrund af: The Danish longitudal study of alcoholism
1978-2008.
- Anne Linder, cand.pæd.psyk.,
certificeret udbyder af ICDP Uddannelsen og med i redaktion af fagtidskriftet
"Kognition og pædagogik"
- Jan Dehn, Familiechef, Halsnæs Kommune
- Kirstine Andersen, Cand.phil.,
historiefortæller og filosof.

Ved høringen deltager: Karen Ellemand (V), Maja Panduro (S), Liv Holm Andersen (RV), Özlem Sara Cekic (SF) og Mette Hjermind Dencker (DF).

Inviterede er kommunale forvaltninger, institutionsledere, konsulenter, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgivere, læger, børnetandlæger, psykologer, politikere og andre med
interesse for at forebygge misbrug i barndommen.

Konferencen anbefales af:
Blå Kors Danmark
Dansk Diakoniråd
Dansk Erhverv
FFA -Familie - Forebyggelse - Anbringelse
Home-Start
Jysk børneforsorg/Fredehjem
KFBU
KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark
Menighedernes Daginstitutioner
LFS – Landsforeningen for Socialpædagoger
Ligeværd
LOS- Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlngstilbud
SL – Socialpædagogernes Landsforbund
VITA - Center for socialt arbejde

Succeskriterier
At vi får viden om, hvad der "skaber" en misbruger
At vi giver hinanden inspiration til forebyggelse og indsatser
At fokus i fremtiden fastholdes på årsager til misbrug i barndommen
Lydhørhed hos politikere – og handling.

Se program og tilmelding på www.suellteam.dk.

Vi glæder os til at se dig.

Dorthe Suell og Hans Jørgen Jønsson