Åndelig Praksisgruppe. Forløb i Aarhus vinteren 2020 - 21

Fra 07.09.2020 19:00 indtil 19.04.2021 21:30
Skrevet af Peder Poulsen
Peder Poulsen 2043 6732

 

Åndelig Medvandring

Længes du efter at få ny glæde, dybde og balance i dit liv?

– At forankre din tro dybere eller lære nyt i din søgen? – At lære meditation med kristne rødder? – At dele denne opdagelsesrejse med andre? 
Åndelig Medvandring giver dig mulighed for at opbygge en dybere relation til Gud i dit liv gennem meditation i fællesskab og alene samt gennem samtaler med en erfaren åndelig vejleder og med dine medvandrere. 
Åndelig Medvandring drejer sig om at opbygge en spirituel praksis, der bringer os nærmere Gud i hverdagen – og at følges med andre i processen

Forløbet indeholder: 
• Praksisgrupper (hver 6. uge): Du lærer meditation med kristne rødder sammen med andre 
• Individuelle samtaler med en erfaren åndelig vejleder (hver 6. uge): Du bliver vejledt i at opbygge eller udbygge en åndelig praksis, der støtter dig i dit liv 
• Medvandrersamtaler i mindre grupper  (hver 6. uge): Du og dine medvandrere lytter til hinandens erfaringer og udfordringer, og I støtter hinanden på vandringen 
• Individuel praksis (20 minutter dagligt)

Praktiske oplysninger: 
Hvor: Lægehuset, Vestre Strandalle 56, 8240 Risskov 
Hvornår: Vinteren 2020-21, ca.8 mdr. 

  1. Mandag d. 7. september 2020
  2. Mandag d. 19. oktober 2020
  3. Mandag d. 30. november 2020
  4. Mandag d. 11. januar 2021
  5. Mandag d. 22. februar 2021
  6. Mandag d. 19. april 2021
Alle dage kl 19.00 - 21.30

Desuden aftales 6 medvandrermøder i mindre grupper og 6 personlige, individuelle vejledningssamtaler.
Pris: Kr. 2900,-  (inkl. 6 individuelle samtaler). Beløbet kan betales i rater. Der er mulighed for rabat hvis særlige behov gør sig gældende.
Mere information: www.aandeligmedvandring.dk

Peder Poulsen m.fl.

Projektet hører under organisationen Areopagos

Søg kurser & praksisgrupper

Alle kurser & praksisgrupper