Åndelig Praksisgruppe i Aarhus vinteren 2018 - 19

Fra 10.12.2018 19:30 indtil 27.05.2019 21:30

 

Åndelig Medvandring

Længes du efter at få ny glæde, dybde og balance i dit liv?

– At forankre din tro dybere eller lære nyt i din søgen? – At lære meditation med kristne rødder? – At dele denne opdagelsesrejse med andre? 
Åndelig Medvandring giver dig mulighed for at opbygge en dybere relation til Gud i dit liv gennem meditation i fællesskab og alene samt gennem samtaler med en erfaren åndelig vejleder og med dine medvandrere. 
Åndelig Medvandring drejer sig om at opbygge en spirituel praksis, der bringer os nærmere Gud i hverdagen – og at følges med andre i processen

Forløbet indeholder: 
• Praksisgrupper (hver 6. uge): Du lærer meditation med kristne rødder sammen med andre 
• Individuelle samtaler med en erfaren åndelig vejleder (hver 6. uge): Du bliver vejledt i at opbygge eller udbygge en åndelig praksis, der støtter dig i dit liv 
• Medvandrersamtaler i mindre grupper  (hver 6. uge): Du og dine medvandrere lytter til hinandens erfaringer og udfordringer, og I støtter hinanden på vandringen 
• Individuel praksis (20 minutter dagligt)

Praktiske oplysninger: 
Hvor: Lars Neve, Kantorparken 69, st.tv., 8240 Risskov 
Hvornår: Vinteren 2018-19, ca.7 mdr. 

  1. Mandag d. 10. december 2018
  2. Mandag d. 14. januar 2019
  3. Mandag d. 18. februar 2019
  4. Mandag d. 25. marts 2019
  5. Mandag d. 29. april 2019
  6. Mandag d. 27. maj 2019
Alle dage kl 19.30-21.30

Desuden aftales 6 medvandrermøder i mindre grupper og 5 personlige, individuelle vejledningssamtaler.
Pris: Kr. 2900,-  (inkl. 5 individuelle samtaler). 
Mere information: www.aandeligmedvandring.dk

Peder Poulsen og Lars Neve

Projektet hører under organisationen Areopagos

Søg kurser & praksisgrupper

Alle kurser & praksisgrupper