Åndelig Praksisgruppe i Aarhus over 6 mandag aftner

Fra 30.01.2017 19:30 indtil 19.06.2017 22:00

Åndelig Medvandring

Længes du efter at få ny glæde, dybde og balance i dit liv?

– At forankre din tro dybere eller lære nyt i din søgen? – At lære meditation med kristne rødder? – At dele denne opdagelsesrejse med andre? 
Åndelig Medvandring giver dig mulighed for at opbygge en dybere relation til Gud i dit liv gennem meditation i fællesskab og alene samt gennem samtaler med en erfaren åndelig vejleder og med dine medvandrere. 
Åndelig Medvandring drejer sig om at opbygge en spirituel praksis, der bringer os nærmere Gud i hverdagen – og at følges med andre i processen

Forløbet indeholder: 
• Praksisgrupper (hver 4. uge): Du lærer meditation med kristne rødder sammen med andre 
• Individuelle samtaler med en erfaren åndelig vejleder (hver 4. uge): Du bliver vejledt i at opbygge eller udbygge en åndelig praksis, der støtter dig i dit liv 
• Medvandrersamtaler i mindre grupper  (hver 4. uge): Du og dine medvandrere lytter til hinandens erfaringer og udfordringer, og I støtter hinanden på vandringen 
• Individuel praksis (20 minutter dagligt)

Praktiske oplysninger: 
Hvor: Lægehuset, Vestre Strandalle 56, 8240 Risskov 
Hvornår: Første halvår af 2017. 

1. mandag den 30. januar 2017
2. mandag den 27. februar 2017
3. mandag den 27. marts 2017
4. mandag den 24. april 2017
5. mandag den 22. maj 2017
6. mandag den 19. juni 2017

 
Alle dage kl 19.30-22.00

Desuden aftales 6 medvandrermøder i mindre grupper og 5 personlige, individuelle vejledningssamtaler.
Pris (vejl): Kr. 2900,-  (inkl. 5 individuelle samtaler). Mulighed for særlig rabat såfremt økonomien er et problem, altid rabat til studerende og folk uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Mere information: www.aandeligmedvandring.dk

Peder Poulsen, cand.theol.: 

Projektet hører under organisationen Areopagos