Diplom i ledelse - En 2 ½ årig efteruddannelse til ledere i diakonale, kirkelige og frivillige organisationer

Fra 22.10.2019 00:00 indtil 01.12.2020 00:00
Kategorier: Livshjælp kursus
Hits: 2848

Det diakonale lederskab

Diplomuddannelsen i ledelse og indenfor diakoni er en formelt kompetencegivende efteruddannelse,  der blev udbudt første gang i 2012. Diakoni er kirkens omsorg for medmennesket – og ikke mindst de svageste i vores samfund. Ledelse er at varetage den overordnede styring og retning for en organisation og at motivere og udvikle medarbejdere, kollegaer og frivillige i et dynamisk samspil. Uddannelsen dykker ned i krydsfeltet mellem diakoni og ledelse og styrker din faglighed og professionalisme på begge områder, og udforsker begrebet 'det diakonale lederskab'

Formålet er at tilbyde en uddannelse, der respekterer medmenneskelighed og omsorg som vigtige værdier for medarbejdere og ledere i kirker, kirkelige og/eller diakonale organisationer. Samtidig får du som deltager redskaber til at møde dagligdagens udfordringer professionelt og kompetent. Gennem hele uddannelsen er der klart fokus på din daglige praksis, og hvordan konkrete teorier og værktøjer kan styrke din faglighed i hverdagen. .

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er aktuel for dig, som har en ledelsesopgave med ansatte eller frivillige. Eller for dig som i dit arbejde med mennesker varetager større eller mindre ledelsesopgaver. Uddannelsen er derfor relevant for mange faggrupper og personer. Det kan fx være:  

  • Konsulenter, kirke- og kulturmedarbejdere og ansatte i kirker, frikirker eller kirkelige organisationer med ansvar for ledelse af frivillige eller medarbejdere
  • Ledere og mellemledere i diakonale, sociale eller sundhedsfaglige institutioner
  • Konsulenter og mellemledere i andre værdi- og idebaserede organisationer
  • Præster og diakoner, der har en lederuddannelse

Diplom i ledelse og indenfor diakoni er en formelt kompetencegivende efteruddannelse på bacheorniveau. For hvert gennemført modul optjener du et antal ECTS point. ECTS står for European Credit Transfer System. Det er en fælles EU-standard, som kan bruges til meritoverførsel af moduler på samme uddannelsesniveau gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark eller udlandet. 

ECTS-points angiver, hvad en uddannelse og et uddannelseselement er normeret til – målt i omfanget af den studerendes arbejdsbelastning. En fuld diplomuddannelse er normeret til i alt 60 ECTS-points. Det svarer til at være fuldtidsstuderende i et år.

Søg kurser & praksisgrupper

Alle kurser & praksisgrupper