Certificering i afholdelse af kurser for par (PREP)

Fra 23.03.2020 00:00 indtil 26.03.2020 00:00
Kategorier: Livshjælp kursus
Hits: 49

Hjælp par til et stærkere forhold: bliv certificeret til at afholde det internationalt anerkendte og forskningsbaserede parkursus PREP. Samtidig får du et stort overblik over typiske problemstillinger i et parforhold og redskaber til at håndtere disse.

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program – eller lidt frit oversat: ’Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold’. PREP er et voksenpædagogisk kursus, der kan styrke kommunikationen og forebygge konflikter. Det henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen og alle aldersgrupper, og er et undervisningstilbud, der ikke skal forveksles med parterapi.

Uddannelsen henvender sig særligt til psykologer, terapeuter, pædagoger, socialrådgivere, lærere, familiebehandlere, præster, jordemødre og sundhedsplejersker.

Færdigt materiale gør det enkelt at undervise i PREP

På efteruddannelsen undervises du i den parforholdsforskning, der lægger til grund for konceptet, og du klædes på til at formidle denne viden. Du modtager en omfattende og opdateret manual om parforhold, som vil støtte dig som underviser. Derudover modtager du PowerPoints til alle temaer og nogle videoer, som kan bruges i din formidling.

Du kan læse mere om parkurser (PREP) her.

 

Baggrunden for PREP

  • PREP-konceptet stammer fra University of Denver i USA. PREP er udviklet af psykologiprofessor Howard Markman og kollegaer på det amerikanske universitet på basis af mere end 30 års forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et parforhold, hvor begge parter trives
  • Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) er PREP det bedst dokumenterede parkursus i verden
  • Center for Familieudvikling hentede kurserne til Danmark i 2004 og er formelt ansvarlig for at opdatere og tilpasse kursets indhold til danske forhold og uddanne alle PREP-kursusledere her i landet

 

Certificering

  • Når du har gennemført denne uddannelse bliver du certificeret PREP-kursusleder. Certificeringen giver dig ret til selv at afholde PREP-kurser i Danmark
  • For at blive certificeret skal du have deltaget i mindst 90 procent af undervisningen. Opfylder du ikke det kriterium, forbeholder vi os retten til at tilbageholde din certificering
  • Som certificeret underskriver du en kontrakt med Center for Familieudvikling, hvor du forpligter dig til at bruge det CFF-udviklede PREP-materiale, overholde retningslinjer omkring copyright samt overholde konceptets internationale kvalitetskrav. Læs kontrakten her
  • Certificering inkluderer en undervisningsmanual med grundig introduktion til hvert undervisningstema samt adgang til vores ekstranet for certificerede (’Mit CFF’), hvor du finder de nyeste Power Points, videoklip mv.

Søg kurser & praksisgrupper

Alle kurser & praksisgrupper